Please click this LINK to start download. 

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 4       Semester : 2

Suitable Model : U28M/U16M/U27M
This resource should place at : Сѧ

Description : 
Xueba Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 2 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

​Semester 2 Title:
Unit 13 Prihatin akan Alam
Unit 14 Bersikap Mesra Alam
Unit 15 Selamatkan Alam Kita
Unit 16 Bangganya Kami
Unit 17 Malaysia Tercinta
Unit 18 Negaraku Hebat
Ulang Kaji 1 
Unit 19 Cerdik Sains
Unit 20 Mesra Teknologi
Unit 21 Rekaan Inovatif
Unit 22 Belanja Berhemat
Unit 23 Maju dan Berjaya
Unit 24 Bijak Kewangan
Ulang Kaji 2 

Switch To Desktop Version