Please click this LINK to start download. 

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 2       Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M/U27M
This resource should place at : 小学

Description : 
2022年最新升级版本
Xueba Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 1 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 1 Title:
Unit 1 Keluarga Guan Hong
Unit 2 Kami Gembira
Unit 3 Saudara-mara Saya
Unit 4 Mari Berkawan
Unit 5 Hormati Jiran
Unit 6 Bekerjasama
Ulang Kaji 1
Unit 7 Bersih dan Ceria
Unit 8 Sekolah Bersih Murid Selesa
Unit 9 Hargailah Kesihatan
Unit 10 Pentingnya Keselamatan
Unit 11 Keselamatan di Sekolah
Unit 12 Keselamatan di Jalan Raya
Ulang Kaji 2

Switch To Desktop Version